Jongvolwassenen en schulden: ‘Voor mijn gevoel had ik veel geld’

F. Westhof en L. de Ruig m.m.v. M. Tom

In dit onderzoek van Panteia (2015) is de omvang, de kenmerken en de aard van de schuldenproblematiek bij jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar in beeld gebracht. Het onderzoek is gebaseerd op 1.518 enquêtes en 29 diepte-interviews. Tijdens de diepte-interviews is ook inzicht verkregen in de houding en het gedrag van jongvolwassenen ten opzichte van schulden.

achtergrond en aanbevelingen

Achtergrond van dit rapport
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft behoefte aan meer informatie over jongvolwassenen en schulden. Deze informatie kan deskundigen en professionals uit de schuldhulpverlening helpen bij de preventie en vroegsignalering van schulden. Panteia kreeg opdracht om te onderzoeken wat de omvang en kenmerken zijn van schuldenproblematiek bij jongvolwassenen van 18 tot en met 27 jaar. Het onderzoek bestond uit een enquête onder 1.518 jongvolwassenen, 29 diepte-interviews met jongvolwassenen en vier interviews met deskundigen die vanuit het onderwijs, de schuldhulpverlening en de wetenschap kennis hebben van jongvolwassenen met schulden.

Lees het hele rapport

Ga terug naar overzicht