Studiefinanciering

Alle info over studiekosten, studiefinanciering en leningen vind je in de geldwijzer studenten van het Nibud of op de website van DUO.

Mbo Studiefinanciering:
Ben je 18 jaar of ouder en volg je een beroepsopleidende leerweg (bol) op het mbo? Dan bestaat de studiefinanciering uit 4 onderdelen:

  • Basisbeurs
  • Aanvullende beurs
  • Rentedragende lening
  • Studentenreisproduct

Iedereen heeft recht op de basisbeurs, de rentedragende lening en het studentenreisproduct. Of je recht hebt op de aanvullende beurs hangt af van het inkomen van je ouders. Deze moet je ook apart aanvragen.

Mbo opleiding niveau 1 of 2
Doe je een mbo opleiding op niveau 1 of 2, dan zijn je basisbeurs, studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs altijd een gift. Je hoeft nooit iets terug te betalen, ook niet als je je diploma niet haalt. Let op: alles wat je extra leent met een rentedragende lening moet je wel altijd terugbetalen. 

Mbo opleiding niveau 3 of 4
Bij een opleiding op niveau 3 of 4 worden de basisbeurs, studentenreisproduct en aanvullende beurs pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar behaalt. Dit noemen we ook wel de ‘prestatiebeurs’. Let op: alles wat je extra bijleent met de rentedragende lening moet je sowieso (na je studie) terugbetalen.

Let op: Haal je niet binnen 10 jaar je diploma, dan heb je een studieschuld en moet je het volgende terugbetalen: basisbeurs + aanvullende beurs (behalve de eerste 12 maanden) + studentenreisproduct + rente. Heb je daarnaast nog een rentedragende lening, dan komt dit bedrag er natuurlijk nog bij.

Meer informatie over studiefinanciering op het mbo vind je hier.

Lening terugbetalen
Alles wat je in je studietijd geleend hebt, moet je na je studie aflossen over een periode van maximaal 35 jaar. DUO berekent op basis van de rente hoeveel jij per maand moet aflossen om in 35 jaar je studieschuld helemaal afgelost te hebben. Vervolgens wordt dat bedrag vergeleken met hoeveel jij maximaal kunt terugbetalen op basis van jouw verzamelinkomen. DUO kijkt naar het inkomen van jou en je eventuele partner van 2 jaar geleden. Op basis hiervan bepaalt DUO hoeveel je per maand moet aflossen. Je mag uiteraard altijd meer aflossen als je dat wilt en kunt. Mocht je minder kunnen betalen dan DUO heeft berekend, dan kun je een verlaging van het maandbedrag aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld als je verzamelinkomen lager is dan 2 jaar geleden. Meer info kijk hier.

Studentenreisproduct voor mbo-studenten onder de 18
Volg je een beroepsopleidende leerweg (bol) op het mbo maar ben je nog geen 18 jaar? Dan heb je wel al recht op het studentenreisproduct. Klik hier voor meer informatie.

Overstap mbo naar hbo
Als je als oud-mbo’er studiefinanciering voor het hbo aanvraagt, telt je eerder ontvangen studiefinanciering voor het mbo niet meer mee. Je begint dus met een ‘schone lei’. Let er wel op dat de regels voor studiefinanciering op het hbo anders zijn dan op het mbo. Je ontvangt bijvoorbeeld geen basisbeurs meer. In plaats daarvan kun je meer lenen. Voor een 4-jarige hbo- of universitaire studie kun je in totaal 7 jaar studiefinanciering krijgen.

Hbo en universiteit
Volg je een opleiding op het hbo of universiteit? Dan bestaat de studiefinanciering uit 4 onderdelen:

  • Rentedragende lening
  • Studentenreisproduct
  • Aanvullende beurs
  • Collegegeldkrediet

Iedereen heeft recht op de rentedragende lening en het studentenreisproduct. Of je recht hebt op de aanvullende beurs hangt af van het inkomen van je ouders. Deze moet je ook apart aanvragen.

Op het hbo en universiteit is je studiefinanciering een lening. Die lening moet je na je studie terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs vallen onder de zogenoemde prestatiebeurs en kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering.

Let op! Behaal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: basisbeurs + aanvullende beurs (behalve de eerste 5 maanden) + studentenreisproduct + rente. Heb je daarnaast nog een rentedragende lening of maak je gebruik van het collegegeldkrediet, dan komt dit bedrag er natuurlijk nog bij.

Meer informatie over studiefinanciering op het hbo en wo vind je hier.

Lening terugbetalen
Alles wat je in je studietijd geleend hebt, moet je na je studie aflossen over een periode van maximaal 35 jaar. DUO berekent op basis van de rente hoeveel jij per maand moet aflossen om in 35 jaar je studieschuld helemaal afgelost te hebben. Vervolgens wordt dat bedrag vergeleken met hoeveel jij maximaal kunt terugbetalen op basis van jouw verzamelinkomen. DUO kijkt naar het inkomen van jou en je eventuele partner van 2 jaar gelegen. Op basis hiervan bepaalt DUO hoeveel je per maand moet aflossen. Je mag uiteraard altijd meer aflossen als je dat wilt en kunt. Mocht je minder kunnen betalen dan DUO heeft berekend, dan kun je een verlaging van het maandbedrag aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld als je verzamelinkomen lager is dan 2 jaar geleden. Meer info kijk hier.

Ga terug naar overzicht