'Aan het einde van de les kwam hij naar ons toe en vertelde hij dat deze reeks hem nieuwe inzichten had gebracht.'

Belinda

Wat is Peer Education?

Sinds 2004 specialiseert Diversion zich in de peer education methodiek. Diversion leidt betrokken jongeren op tot rolmodellen (peer educators) die maatschappelijke thema’s bespreekbaar maken in het klaslokaal. We richten ons daarbij op onderwerpen die door veel jongeren als saai worden beschouwd, in de culturele taboesfeer liggen of politiek gevoelig zijn. Als ervaringsdeskundigen verbinden de peer educators deze onderwerpen actief aan de leefwereld van jongeren en gaan hier met hen de confrontatie en dialoog over aan. Door de jaren heen heeft Diversion ruim 1000 jonge rolmodellen tot peer educator opgeleid.

peer educator worden?

‘Wat mij het meest is bijgebleven was tijdens een MoneyWays lessenreeks in Leiden. We hadden het over schulden. Een student gaf aan dat hij niet begreep hoe mensen in de schulden kwamen. Hij vond dit maar raar. Een andere student, die eerder in een persoonlijk gesprek met ons had aangegeven dat hij in diep in de schulden zat, durfde hier tijdens de les op in te gaan. Hij vertelde dat je hier soms geen invloed op hebt en dat het je overkomt. Aan het einde van de les kwam hij naar ons toe en vertelde hij dat MoneyWays hem nieuwe inzichten had gebracht en dat hij het heel erg fijn vond dat het bespreekbaar was gemaakt.’

-Belinda

peer educator worden?

'Tijdens een MoneyWays les op een mbo in Lelystad vertelde een student (16 jaar) dat hij naast zijn studie drie bijbanen had.'

Nander

Waarom de peer education
methodiek bij MoneyWays?

‘Tijdens een MoneyWays les op een mbo in Lelystad vertelde een student (16 jaar) dat hij naast zijn studie drie bijbanen had. Hij vond het belangrijk om zijn broers, zussen en waar nodig zijn ouders, financieel te ondersteunen. Toch wist hij ook een deel voor zichzelf opzij te zetten. Ik was onder de indruk dat hij op die leeftijd al zo financieel bewust was, financiële verantwoordelijkheid voelde voor zijn familie en dat hij dit openlijk durfde te delen in de klas.’

– Nander

peer educator worden?

Doordat de peer educators hun eigen ervaringen delen en zich hierbij kwetsbaar opstellen, weten ze het gesprek over de sociaal-emotionele kant van geld op gang te brengen in de klas. Het is belangrijk dat de leefwereld van de leerlingen en studenten als uitgangspunt wordt genomen. Peer educators hoeven niet per se dezelfde ervaringen te hebben als de leerlingen en studenten, zolang er sprake is van een gedeeld referentiekader. Jonge, gelijkwaardige rolmiddelen delen vergelijkbare situaties over geld(problemen) en creëren zo een veilige omgeving in de klas waar een open dialoog over geldzaken mogelijk is.

peer educator worden?

'Niemand lachte haar uit, niemand deed vervelend en iedereen had alleen maar lof voor haar omdat ze zo open durfde te zijn!'

Amy

‘Als ik mijn persoonlijk verhaal deel tijdens de MoneyWays lessen ontstaat er al snel een stilte in de klas en zie je de ogen van de jongeren groter worden. Je voelt dat ze met aandacht naar mijn verhaal luisteren. Ik hoop hiermee jongeren te behoeden voor de valkuilen waar ik zelf mee te maken heb gehad. Een keer na het delen van mijn verhaal, vroeg ik de leerlingen wat ze hiervan konden leren. Een leerling zei ‘dat hulp zoeken geen zwakte is, maar juist laat zien dat je sterk bent’. Dat vond ik geweldig om te horen, want dat is de reden waarom ik mijn verhaal deel.’

– Youssef

peer educator worden?

‘Er zat een meisje (15 jaar) in de klas die het thuis financieel moeilijk heeft. De docent had van tevoren gezegd dat ze mogelijk de les uit zou stappen wanneer het te confronterend zou zijn. Maar juist dit meisje durfde, naar aanleiding van de besproken fictieve casussen, tijdens MoneyWays haar persoonlijke verhaal te delen. Ze zei: ‘Wij hebben het net over een meisje gehad die graag haar verjaardag wilt vieren, maar hier helaas geen geld voor heeft. Toevallig hebben dat meisje en ik dezelfde naam en zitten we ook in dezelfde situatie. Wat zouden jullie doen in mijn positie?’. Vanuit de klas volgde alleen maar positieve reacties. Niemand lachte haar uit, niemand deed vervelend en iedereen had alleen maar lof voor haar omdat ze zo open durfde te zijn! Ik vond het ontzettend knap dat zij dit durfde te delen.’

– Amy

peer educator worden?

Bent u geïnteresseerd om deze thematiek bespreekbaar te maken in de klas? Vult u dan dit formulier in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

contact