MoneyWays heeft in meer dan 4000 schoolklassen door heel Nederland geldzaken en financiële problematiek bespreekbaar gemaakt.

kaart

MoneyWays is het armoede- en schuldenpreventieprogramma voor jongeren dat met de bewezen peer education methodiek meer dan 10.000 jongeren per jaar bereikt.

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat één op de vijf Nederlandse jongeren grote risico’s neemt als het op geld aankomt. Veel jongeren hebben geen zicht op hun inkomsten en uitgaven, en kunnen hierdoor in financiële problemen komen. Dit kan leiden tot stress, slechte resultaten op school of zelfs schooluitval.

In de strijd tegen armoede- en schuldenproblematiek, is het belangrijk nieuwe generaties weerbaar en bewust te maken van financiële verantwoordelijkheden. Met MoneyWays willen we de financiële redzaamheid van jongeren vergroten. Het onderwijsprogramma MoneyWays, ontwikkeld door Diversion en het Nibud, maakt geldzaken en financiële problematiek bespreekbaar in schoolklassen door heel Nederland.

In MoneyWays gaan jonge rolmodellen (tussen de 18-27 jaar), zogeheten peer educators, het gesprek over geld aan met de klas. Door over hun eigen ervaringen en financiële uitdagingen te vertellen kunnen ze op laagdrempelige wijze het gesprek aangaan met jongeren en gevoelige onderwerpen aansnijden. Onderwerpen als schulden, opgroeien in armoede, schaamte, verleidingen en groepsdruk worden hierdoor bespreekbaar gemaakt.

De landelijke uitrol van MoneyWays is mede gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast hebben verschillende gemeenten, fondsen en private partners zich in de afgelopen jaren aan MoneyWays verbonden (zie partners).

Wat doen de MoneyWays lessen?

De lessen:
Maken jongeren bewust van hun dagelijkse financiële gedrag. Hoe komen ze aan hun geld en waaraan geven ze het uit? Welke keuzes maken ze daarin? En welke risico’s zijn er als je bijvoorbeeld geld gaat lenen?


Vergroten de financiële kennis van de jongeren. De peer educators laten de jongeren zien hoe je een budget opstelt. Hoe krijgen ze grip op hun uitgaven? En waar moeten ze rekening mee houden als ze straks achttien worden en op zichzelf gaan wonen?


Bespreken de sociaal-emotionele aspecten van geld. De peer educators maken schaamte over armoede, maar ook onderwerpen als groepsdruk of verleidingen bespreekbaar in de klas. De nadruk ligt hierbij op hulp durven vragen als jongeren in financiële problemen komen.


interesse?

Voor verschillende onderwerpen rondom het thema 'omgaan met geld' zijn opdrachten beschikbaar die docenten kunnen gebruiken tijdens hun lessen.

Opdrachten
meer

Voor wie is het project bedoeld?

Bovenbouwklassen van het vmbo (derde- en vierdejaars)


Bovenbouwklassen van het havo en vwo (vierde-, vijfde- en zesdejaars)


Eerste- en tweedejaars klassen van het mbo (niveau 3 en 4)


 

MoneyWays is een lessenreeks van 3 lessen. De peer educators komen drie weken achter elkaar langs in de klas.

Wegens logistieke redenen hanteren wij een minimumaantal van drie klassen per school. Bent u wel geïnteresseerd maar zijn er bij u op school niet drie bovenbouwklassen aanwezig? Neem contact met ons op dan kijken we naar de mogelijkheden.

Neem contact op

Scholen die meedoen

Bent u geïnteresseerd om deze thematiek bespreekbaar te maken in de klas? Vult u dan dit formulier in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Formulier