Handreiking Student en Financiën

Nibud

Voor professionals die studenten ondersteunen bij hun financiële zelfredzaamheid.

Gratis hulpmiddel voor uw voorlichting
De studietijd is een tijd waarin veel verandert voor de jongeren. Ze volgen een andere opleiding, komen in een nieuwe omgeving terecht en worden steeds zelfstandiger. Ook op financieel gebied. Ze krijgen te maken met nieuwe kosten en allerlei belangrijke beslissingen met financiële consequenties.

Waarom deze handreiking?

Het doel van deze handreiking is een onafhankelijke en actueel beeld te geven van alle relevante informatie over de financiële zelfredzaamheid van hbo- en wo-studenten. De handreiking dient als onderbouwing, motivatie en verantwoording voor aanbeveling en (online) voorlichting aan studenten en hun ouders. De handreiking geeft het meest actuele inzicht in de financiële situatie van hbo- en wo-studenten op dit moment.

Voor wie is de handreiking bedoeld?
Dit document is bedoeld voor organisaties die hbo- en wo-studenten ondersteunen bij hun financiële zelfredzaamheid. Nu en in de toekomst. Concreet gaat het hierbij om:

  • decanen die studenten begeleiden en adviseren;
  • maatschappelijk en financieel dienstverleners;
  • beleidsmedewerkers;
  • DUO.

Download gratis de Handreiking Student & Financiën (pdf)

Ga terug naar overzicht