Nibud Scholierenonderzoek 2016

Irene Blanken & Minou van der Werf

Samenvatting & visie

Het Nibud vindt het belangrijk dat kinderen en scholieren al vroeg leren omgaan met geld. Wat de scholieren zouden moeten leren staat beschreven in de leerdoelen en competenties van het Nibud. Er zijn vijf gebieden: in kaart brengen, verantwoord besteden, vooruitkijken, omgaan met financiële risico’s en over voldoende kennis beschikken: het financiële landschap kennen. De eerste drie gebieden vormen de kern. Deze drie gebieden worden expliciet behandeld in dit rapport, de andere twee competentiegebieden komen zijdelings aan de orde.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de ING en het Nationaal Fonds
Kinderhulp.

Samenvatting

In kaart brengen
In kaart brengen gaat niet alleen over het bijhouden van de administratie, maar juist bij scholieren ook over overzicht, zelf geld verdienen en de bankzaken regelen. De inkomsten van de scholier: gemiddeld 112 euro per maand Scholieren hebben gemiddeld 112 euro per maand te besteden. Dat is iets minder dan in 2012-2013 (118 euro). Scholieren hebben verschillende inkomstenbronnen, zo krijgen ze geld van hun ouders, maar verdienen ook zelf geld met bijbaantjes. Van de scholieren krijgt 88 procent zakgeld, 38 procent krijgt kleedgeld en 47 procent heeft een bijbaantje. In vergelijking met 2012-2013 is het percentage scholieren dat zakgeld krijgt exact gelijk gebleven.

Inkomsten uit werk gedaald
Van de scholieren heeft 47 procent een bijbaantje tijdens de schoolweken. Het percentage scholieren met een bijbaantje is 5 procentpunt gestegen ten opzichte van 2012-2013. Er zijn nu vooral meer oudere scholieren met een bijbaantje. Toen had 56 procent van de 15- en 16-jarigen een bijbaantje, terwijl dat nu respectievelijk 64 en 74 procent is. De inkomsten uit het bijbaantje zijn echter gedaald: 157 euro in 2012-2013 tegen 136 euro in 2016. Deze daling heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat scholieren nu per week 1 uur minder werken dan in 2012-2013. De krantenwijk is het populairst bij de jongens en babysitten bij de meisjes. Ook werken veel scholieren in een winkel. Ten opzichte van 2012-2013 is het aantal scholieren dat vakantiewerk heeft gedaan, nagenoeg gelijk gebleven. Het gemiddelde inkomen uit vakantiegeld is echter sterk toegenomen: 41 euro tegen 27 euro in 2012-2013. Hoewel scholieren met vakantiewerk wel meer verdienen, zien we dat ze over het algemeen iets minder inkomsten hebben uit werk: 177 euro tegen 184 euro in 2012-2013.

lees het hele onderzoek

Ga terug naar overzicht