Nibud Studentenonderzoek 2017

Nibud

Visie van het Nibud

In de studententijd verandert er veel in het leven van jongeren. Ze volgen een opleiding, komen in een nieuwe omgeving terecht en worden steeds zelfstandiger. Ook op financieel gebied is dit zo. Ze krijgen te maken met nieuwe kosten en allerlei belangrijke beslissingen met financiële consequenties. Door het wegvallen van de basisbeurs in september 2015 staan de financiën nog centraler dan voorheen. ‘Lenen voor de studie’ is een nog belangrijker thema geworden voor studenten en ze moeten keuzes maken die invloed hebben op hun toekomstige financiële situatie. Het nieuwe studiefinancieringsstelsel (het studievoorschot) vraagt van jongeren dat ze over bepaalde vaardigheden beschikken die hen in staat stellen inkomsten en uitgaven op de korte en lange termijn in balans te houden. Alleen dan kunnen ze op een verantwoorde manier financiële keuzes maken. Als we kijken naar de bevindingen van dit rapport, dan zien we dat het merendeel van de studenten financieel zelfredzaam is:

 • Studenten zijn goed op de hoogte van de inkomensondersteunende
  voorzieningen die voor hen gelden en ze maken er zo mogelijk gebruik van.
 • Een meerderheid van de werkende studenten heeft belastingaangifte gedaan.
 • 85 procent van de studenten spaart.
 • Studenten zijn ervan op de hoogte hoe zij er financieel voor staan en het
  overgrote deel checkt wekelijks het banksaldo.
 • Meer dan de helft van de studenten bewaart belangrijke documenten geordend.
  Het Nibud is over het geheel genomen positief gestemd over het financiële gedrag van
  studenten, maar ziet tegelijkertijd dat een deel van de studenten financieel kwetsbaar
  is:
 • 15 procent heeft betalingsachterstanden.
 • 6 procent staat op dit moment rood.
 • 21 procent heeft studieschulden met daarnaast nog een lening,
  betalingsachterstand of roodstand.
 • 10 procent ervaart zelf een financieel probleem te hebben.
 • 16 procent geeft aan behoefte te hebben aan hulp op het gebied van geldzaken.
 • 54 procent van de studenten spaart (een gedeelte van) het geleende geld bij
  DUO.

Lees het hele onderzoek hier.

Ga terug naar overzicht