Nibud Studentenonderzoek 2021

Nibud

Visie

Het Nibud vindt dat iedere jongere in Nederland recht heeft op een leven zonder financiële problemen. Maatschappelijke consequenties van financiële problemen zijn groot, verreikend en kostbaar. De maatschappij heeft er baat bij dat jongeren zonder financiële problemen optimaal hun kansen en talenten kunnen benutten. Het Nibud heeft onderzoek gedaan onder 1.505 hbo- en wo-studenten. Dit onderzoek geeft inzicht in hoe hbo- en wo-studenten met geld omgaan en in hoeverre zij kunnen rondkomen. Ook laat het zien wat het voor studenten betekent om te lenen voor hun studie en om een studieschuld te hebben. Uit dit onderzoek blijkt dat studenten afhankelijker van hun ouders zijn geworden en daardoor minder financieel zelfstandig zijn dan in 2017, toen het vorige onderzoek plaatsvond. Zij maken zich ook meer zorgen over hun studieschuld. Daarnaast zien we dat de kennis van studenten over het studiefinancieringsstelsel is afgenomen. Deze ontwikkelingen zijn in onze ogen onwenselijk.

Lees het hele onderzoek hier.

Ga terug naar overzicht